Vi udfører enhver form for træbeskæring, der foretages ved træklatring eller ved brug af lift.
Beskæring af træer foretages oftest for at fjerne “døde” grene, for at tilfredsstille ønsker om mere lys i haven, f.eks. ved en kronereduktion eller for at fjerne grene, der befinder sig for tæt på bygninger eller luftledninger.