Topkapning foretages når det ikke er muligt  at fælde træet i fuld længde. Træt skæres ned i mindre stykker, og der nedfires grene og stammestykker i nødvendigt omfang, således at bygninger og anden belantning ikke lider overlast. Klatringen foretages med klatreudstyr. Der kan i enkelte tilfælde være behov for lift.
Nedfiringen foretages af en “jordmand”, der v.h.a. en speciel bremse foretager sikker nedfiring af delene.
Vi påtager os ofte fældning/topkapning af særlige og vanskelige træer, der f.eks. står tæt på bygninger, luftledninger eller f.eks. anden bevaringsværdig beplantning eller lignende.